Galal, E. “Med bønnens Kraft: Et Islamisk Og Kristent Arabisk Perspektiv På Covid-19”. Tidsskrift for Islamforskning, bd. 15, nr. 2, april 2021, doi:10.7146/tifo.v15i2.125961.