Larsen, J. F., og S. Q. Jensen. “Radikaliseringens religiøse Dimensioner : Religiøse følelser, Hverdagsliv Og Islamistiske Radikaliseringsprocesser”. Tidsskrift for Islamforskning, bd. 16, nr. 1, maj 2022, doi:10.7146/tifo.v16i1.132556.