Jørgensen, K. E. “Danske Fremmedkrigeres Tilslutning Til Islamisk Stat Og Al-Qaeda: Vidneudsagn Fra Fire pårørende”. Scandinavian Journal of Islamic Studies, vol. 16, no. 1, May 2022, doi:10.7146/tifo.v16i1.132558.