Jørgensen, K. E. “Danske Fremmedkrigeres Tilslutning Til Islamisk Stat Og Al-Qaeda: Vidneudsagn Fra Fire pårørende”. Tidsskrift for Islamforskning, bd. 16, nr. 1, maj 2022, doi:10.7146/tifo.v16i1.132558.