Svensson, J. “Mönster I Rappakaljan: Ett Test Med Datorassisterad, Urvalsgenererande fjärrläsning Av Automatiskt Transkriberade Salafistiska Predikningar På Svenska”. Tidsskrift for Islamforskning, bd. 16, nr. 1, maj 2022, doi:10.7146/tifo.v16i1.132561.