Svensson, J. “Mönster I Rappakaljan: Ett Test Med Datorassisterad, Urvalsgenererande fjärrläsning Av Automatiskt Transkriberade Salafistiska Predikningar På Svenska”. Scandinavian Journal of Islamic Studies, vol. 16, no. 1, May 2022, doi:10.7146/tifo.v16i1.132561.