Dohn, A. “Ibrahim På Ramadan-Tv: Hverken jøde, Kristen Eller Militant Idolknuser”. Scandinavian Journal of Islamic Studies, vol. 17, no. 2, Dec. 2023, pp. 184-1, doi:10.7146/tifo.v17i2.142490.