Liengaard, I. “Eksegese I Europa: Tariq Ramadans Syn På Koranen”. Tidsskrift for Islamforskning, Bd. 1, nr. 1, april 2006, s. 8, doi:10.7146/tifo.v1i1.24335.