Hvenegård-Lassen, K. “Lasse Koefoed & Kirsten Simonsen: ”Den fremmede”, Byen Og Nationen – Om Livet Som Etnisk Minoritet. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2009, 265 Sider.”. Tidsskrift for Islamforskning, Bd. 4, nr. 2, september 2010, s. 123-5, doi:10.7146/tifo.v4i2.24602.