Lyme, R. “Hizb’allahs råderum I Transnationale Shia Islamiske Magtstrukturer”. Tidsskrift for Islamforskning, Bd. 5, nr. 1, december 2016, s. 31-61, doi:10.7146/tifo.v5i1.25000.