Bubandt, N., M. Louw, og M. Rytter. “Indledning: Muslimer I Transnationalitet / Transnational Islam”. Tidsskrift for Islamforskning, Bd. 6, nr. 1, februar 2017, s. 1-8, doi:10.7146/tifo.v6i1.25303.