Mathiesen, K. “I lære Som Allahs Ven: Selvets Renselse På Et Islamisk Universitet I Yemen”. Tidsskrift for Islamforskning, bd. 7, nr. 2, februar 2017, s. 39-80, doi:10.7146/tifo.v7i2.25318.