Mårtensson, U., og E.-A. Eriksen. “Muslim Society Trondheim: A Local History”. Tidsskrift for Islamforskning, Bd. 8, nr. 1, februar 2014, doi:10.7146/tifo.v8i1.25327.