El-Jaichi, S. “Preface”. Tidsskrift for Islamforskning, Bd. 9, nr. 1, februar 2017, s. 1-15, doi:10.7146/tifo.v9i1.25342.