Stjernholm, Simon. “Recension Av Klas Grinell, Göran Larsson, Maria Löfdahl, Fredrik Skott Och Lena Wenner, Röster Om Hajj”. Tidsskrift for Islamforskning 12, no. 1 (september 16, 2018): 134-136. Set marts 25, 2019. https://tifoislam.dk/article/view/109129.