Fibiger, Thomas, og Brian Jacobsen. “Forord: Nye Tendenser I Studiet Af Islam I Europa Og Danmark”. Tidsskrift for Islamforskning 13, no. 2 (december 10, 2019): 4-8. Set december 6, 2020. https://tifoislam.dk/article/view/117766.