Fibiger, Thomas, og Brian Arly Jacobsen. “Forord: Nye Tendenser I Studiet Af Islam I Europa Og Danmark”. Tidsskrift for Islamforskning 13, no. 2 (december 10, 2019): 4–8. Set november 29, 2021. https://tifoislam.dk/article/view/117766.