Kristensen Anna Thomine Bräuner. “Politisk Islam under AKP: Et Casestudie Af AKP’s tørklædepolitik”. Tidsskrift for Islamforskning 13, no. 2 (december 10, 2019): 99–116. Set november 29, 2021. https://tifoislam.dk/article/view/117771.