Kristensen, Anna. “Politisk Islam under AKP”. Tidsskrift for Islamforskning 13, no. 2 (december 10, 2019): 99-116. Set december 6, 2020. https://tifoislam.dk/article/view/117771.