Sorgenfrei, Simon. “Muslimer I Sverige under Stormaktstiden: Vad Vet Vi Och Vad Ved Vi Inte?”. Tidsskrift for Islamforskning 15, no. 1 (marts 13, 2021). Set maj 20, 2022. https://tifoislam.dk/article/view/125383.