Galal, Ehab. “Med bønnens Kraft: Et Islamisk Og Kristent Arabisk Perspektiv På Covid-19”. Tidsskrift for Islamforskning 15, no. 2 (april 26, 2021). Set august 13, 2022. https://tifoislam.dk/article/view/125961.