Larsen, Jeppe Fuglsang, og Sune Qvotrup Jensen. “Radikaliseringens religiøse Dimensioner : Religiøse følelser, Hverdagsliv Og Islamistiske Radikaliseringsprocesser”. Tidsskrift for Islamforskning 16, no. 1 (maj 11, 2022). Set juli 7, 2022. https://tifoislam.dk/article/view/132556.