Dohn, Andreas. “Ibrahim På Ramadan-Tv: Hverken jøde, Kristen Eller Militant Idolknuser”. Scandinavian Journal of Islamic Studies 17, no. 2 (December 15, 2023): 184–214. Accessed July 12, 2024. https://tifoislam.dk/article/view/142490.