Hvenegård-Lassen, Kirsten. “Lasse Koefoed & Kirsten Simonsen: ”Den fremmede”, Byen Og Nationen – Om Livet Som Etnisk Minoritet. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2009, 265 Sider.”. Tidsskrift for Islamforskning 4, no. 2 (september 24, 2010): 123-125. Set december 1, 2020. https://tifoislam.dk/article/view/24602.