Mathiesen, Kasper. “I lære Som Allahs Ven: Selvets Renselse På Et Islamisk Universitet I Yemen”. Tidsskrift for Islamforskning 7, no. 2 (februar 5, 2017): 39–80. Set maj 11, 2021. https://tifoislam.dk/article/view/25318.