1.
Hvenegård-Lassen K. Lasse Koefoed & Kirsten Simonsen: ”Den fremmede”, byen og nationen – om livet som etnisk minoritet. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2009, 265 sider. TIFO [Internet]. 24. september 2010 [henvist 2. december 2020];4(2):123-5. Tilgængelig hos: https://tifoislam.dk/article/view/24602