Retningslinjer for fagfællebedømmere

Spørgsmål til fagfællebedømmer

  • Hvad er artiklens styrker?
  • Hvad er artiklens hovedspørgsmål? Og svarer den fyldestgørende på de(t) spørgsmål den selv stiller?
  • Er artiklen baseret på væsentlige kilder og original primær forskning?
  • Har artiklen en relevant analytisk, teoretisk og metodisk ramme? Er argumentationen stærk?
  • Tager artiklen fat på aktuelle forskningsdiskussioner? Og hvis den gør, behandler den så eksisterende litteratur fyldestgørende og bidrager den med nye indsigter?
  • Bidrager artikel væsentligt til sit forskningsfelt?
  • Mener du, at artiklen er relevant for Tidsskrift for Islamforsknings læsere?
  • Hvordan vil du vurdere artiklen sprogligt?
  • Hvilke ændringer kan du anbefale forfatteren med henblik på forbedring af artiklen? 

 

Fagfællebedømmerens overordnede anbefaling 
___ Accepteres uden ændringer
___ Accepteres med mindre ændringer
___ Accepteres på betingelse af større ændringer
___ Afvises i sin nuværende form, men forfatteren opfordres til at indsende en ny artikel
___ Afvises 

 Fagfællebedømmeren udarbejder en skriftlig en begrundelse og vurdering til forfatteren og evt. en til redaktionen alene (frit formuleret ud fra ovenstående spørgsmål). Hvis fagfællebedømmeren vurderer at artiklen kan publiceres på betingelse af større ændringer, får han/hun også den reviderede artikel til bedømmelse.