https://tifoislam.dk/issue/feed Scandinavian Journal of Islamic Studies 2023-01-02T16:34:59+01:00 Jesper Petersen tifo.redaktion@gmail.com Open Journal Systems <p>Scandinavian Journal of Islamic Studies (SJIS) is an online journal that publishes articles on Muslims and Islam in Scandinavia (irrespective of the author’s affiliation with a Scandinavian university) and research on Muslims and Islam in the world by researchers affiliated with a Scandinavian university. The journal is published twice a year by <em>Forum for Islamforskning </em>(FIFO) with funding from Independent Research Fund Denmark. The first issue of the journal was published on 17 October 2006.</p> https://tifoislam.dk/article/view/134812 Preface 2022-11-24T11:22:05+01:00 Gustav Larsson tifo.redaktion@gmail.com <p>Preface</p> 2022-11-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Scandinavian Journal of Islamic Studies https://tifoislam.dk/article/view/134801 Sharia and the Scandinavian Welfare States 2022-11-24T07:38:34+01:00 Niels Valdemar Vinding tifo.redaktion@gmail.com <p>Introduction to the special issue, Sharia and the Scandinavian Welfare States</p> 2022-11-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Scandinavian Journal of Islamic Studies https://tifoislam.dk/article/view/134822 Vei, norm, lovsystem, etisk fundament eller læren om det gode liv? Shariabegrepet i Skandinavia 2022-11-25T09:37:28+01:00 Nora S. Eggen tifo.redaktion@gmail.com <p>Lånordet sharia, som i dag er i alminnelig bruk i svensk, dansk og norsk, har sitt opphav i det arabiske substantivet sharīʿa, med de beslektede formene substantivet sharʿa og verbet sharaʿa, som alle opptrer i koranteksten. Denne artikkelen tar for seg hvordan disse ordene er oversatt, definert, forklart og brukt i skandinaviske koranoversettelser og faglige fremstillinger, i et historisk perspektiv. I koranoversettelsene er ordene gjengitt semantisk med ulike betydninger knyttet til begreper som vei og retning eller terminologisk med vokabular fra et juridisk domene, og lånordet sharia er her fraværende. Frem til 1970-tallet var heller ikke lånordet særlig utbredt i faglitteraturen, men det ble etter hvert en del av et standardvokabular i fremstillinger av og diskusjoner omkring islam. I faglitteraturen varierer forståelsen mellom en legalistisk og en moralsk oppfatning av islams normative aspekter, og forklares gjennom begreper som lovreligion, etikk og hverdagsjuss.</p> 2022-11-25T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Scandinavian Journal of Islamic Studies https://tifoislam.dk/article/view/134817 Parallelsamfundseffekten: Sprog, følelser og diskurs i æresrelaterede konflikter 2022-11-25T09:27:37+01:00 Jesper Petersen tifo.redaktion@gmail.com <p>Denne artikel udgør et pilotstudie, som baseret på fem semi-strukturerede interviews undersøger minoritetsunges sproglige konceptualisering af æresrelaterede konflikter og de følelser, disse giver anledning til. Således har artiklens første del fokus på diskurs, mens anden del fokuserer på manipulation af følelser som håndhævelsesmekanisme. Artiklen definerer et nyt koncept kaldet parallelsamfundseffekten til at forklare informanternes oplevelse af at bevæge sig frem og tilbage mellem det, de anser for majoritetssamfundet og parallelsamfundet.</p> 2022-11-25T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Scandinavian Journal of Islamic Studies https://tifoislam.dk/article/view/134813 Muslimske kvinder og skilsmisse i en dansk kontekst 2022-11-24T14:28:02+01:00 Anika Liversage tifo.redaktion@gmail.com <p>I Danmark kan nogle muslimske kvinder have svært ved at komme helt ud af deres ægteskaber. Det hænger sammen med forskellige opfattelser af, hvad der skal til for at opløse en nikah – et “muslimsk ægteskab”. Denne artikel bygger på interviews med fire muslimske kvinder – to indvandrere og to efterkommere – der er udvalgt fra et større interviewmateriale. Artiklen viser, at forskelle i kvindernes muligheder for at forlade deres ægtemænd blandt andet kan knyttes til følgende tre forhold: 1) Hvor og hvordan kvinderne indgik nikah, 2) kvindernes egne ressourcer, og 3) den grad af støtte, kvinderne kan mobilisere fra andre. Migrationens adskillelse af kvinderne fra deres oprindelseslandes religiøse domstole kan gøre nogle kvinder stort set magtesløse i forhold til at komme fuldt ud af deres ægteskaber. Andre kvinder står i stærkere positioner, fordi skilsmisse efter dansk ret i deres miljø anses for også at opløse deres nikah, eller fordi de står stærkt nok til selv at kunne afslutte deres nikah-forhold uanset mandlig modstand</p> 2022-11-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Scandinavian Journal of Islamic Studies https://tifoislam.dk/article/view/135398 The role of religion in health promotion 2023-01-02T16:34:59+01:00 Mikele Schultz-Knudsen tifo.redaktion@gmail.com Janet Janbek tifo.redaktion@gmail.com <p>The starting point of this article is a debate that took place in Denmark in 2021, when the Danish Health Authority together with Islamic organizations produced a pamphlet on Covid-19 vaccination which contained answers to religious questions Muslims might have about the vaccine. The pamphlet was broadly condemned by Danish politicians. This article shows that this was far from the first time that the Danish health authorities have used or referred to specific interpretations of Islam. In this article, we investigate both how the Danish health authorities have used or considered Islam and the questions this raises regarding how to consider religion in relation to health. The article highlights the many different ways that health authorities might interact with Islam, including partnerships with imams and Islamic organizations, referencing religious rulings in information material, providing advice to Muslims on how to handle religious practices such as Ramadan in a healthy way, and adjusting health regulations to allow Muslims to practice their religion. Based on these examples, the article presents insights regarding the dynamics of which health authorities have to be aware when attempting to interact with religion, and the key considerations to have in mind when religion and health interact in society.</p> 2023-01-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Scandinavian Journal of Islamic Studies https://tifoislam.dk/article/view/135055 Regulations in flux 2022-12-11T20:00:52+01:00 Olav Elgvin tifo.redaktion@gmail.com <p>&nbsp;</p> <p><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>When it comes to sharia regulations – or the question of Islamic norms more broadly – there are few areas which are of more direct relevance for the daily life of Muslims than the question of what to eat. For meat to be halal, several Islamic theologians have claimed that animals must be conscious at the time of slaughter. This method of slaughter, however, is not allowed under the laws of Norway, which require animals to be stunned before they can be killed. This creates a dilemma for Muslims who wish to live in accordance with Islamic norms. Is it permissible to eat meat which is not slaughtered according to strict interpretations of Islamic law? Various answers have been given, both in Norway and elsewhere. This article describes for the first time the history of the halal debate among Muslims in Norway. I show that the content of halal regulations in the country has been influenced by theology but also by politics, in various bids for influence and status. The approach of the Islamic Council of Norway, the principal organization dictating halal regulations, has shifted no less than four times: from acceptance of stunning, to skepticism, to acceptance, to skepticism, and finally to renewed acceptance. Theological concerns among Muslims have played a role in this process, but social context and politics have been just as important. The debate over the regulation of halal slaughter may provide a window onto broader debates on how Muslim communities adapt Islamic norms to life in societies in which the ethical norms of non-Muslim majorities are often dominant.</p> 2022-12-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Scandinavian Journal of Islamic Studies https://tifoislam.dk/article/view/135056 Blinde vinkler – om mænd, ære og social kontrol 2022-12-11T20:15:13+01:00 Jeppe Schmidt tifo.redaktion@gmail.com <p>Essays udgivet af Scandinavian&nbsp;Journal of Islamic Studies er ikke&nbsp;fagfællebedømt.</p> 2022-12-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Scandinavian Journal of Islamic Studies https://tifoislam.dk/article/view/135054 Ikkemuslimsk islam i retssagen mellem Sherin Khankan og Naser Khader 2022-12-11T18:15:26+01:00 Jesper Petersen tifo.redaktion@gmail.com <p>Essays udgivet af Scandinavian Journal of Islamic Studies er ikke fagfællebedømt.</p> 2022-12-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Scandinavian Journal of Islamic Studies https://tifoislam.dk/article/view/135057 Sihr (Sorcery) in Sweden 2022-12-11T20:36:18+01:00 Michael Marlow tifo.redaktion@gmail.com <p>This article describes the principles of <em>sihr </em>(sorcery) from an Islamic perspective, starting with discussion of how to become a sorcerer and how to perform sorcery with the help of satanic djinns and amulets. Then, <em>ruqya</em>, practices for countering sorcery with the aid of the Qur’an and Sunna, are exemplified in detail. Next, the article analyzes how these practices can be interpreted by means of ritual studies models and identifies the four components that are essential for a successful cure. Finally, the concepts of the sorcerer as a “counter-Muslim” and “the (negative) Other” are discussed.</p> 2022-12-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Scandinavian Journal of Islamic Studies https://tifoislam.dk/article/view/135058 Hvorfor læse klassikerne? 2022-12-11T20:50:21+01:00 Tina Dransfeldt Christensen tifo.redaktion@gmail.com <p>Boganmeldelse</p> 2022-12-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Scandinavian Journal of Islamic Studies