Andre muslimske identiteter: et studie af ikke-organiserede muslimske minoriteter i Danmark.

Nadia Jeldtoft

Resumé


Denne artikel er baseret på et studie af transnationale ægteskaber gennem 13 kvalitative interview med danske muslimer foretaget i efteråret 2006. Hovedformålet med artiklen er at undersøge hvordan disse 13 mennesker, som er karakteriseret ved ikke at være organiseret aktive muslimer og ved at være en minoritet i Danmark, konstruerer og forhandler religiøs identitet. Eftersom interviewene ikke involverede specifikke religiøse spørgsmål, argumenterer artiklen for, at dette tillader for en alternativ empirisk tilgang, hvor det er muligt at se på forskellige aspekter af, hvordan og hvorfor en minoritetsgruppe forhandler religiøs identitet. Analysen er foretaget ved en kombination af mikro- og makrosociologiske tilgange, som fokuserer på konstruktionen af identitet og relationen mellem minoritet og majoritet. Resultaterne viser, at den religiøse identitet som ’muslim’ er præget af forskellighed og konstrueres med henblik på instrumental brug i en social kontekst, som er påvirket af den asymmetriske relation mellem majoritet og minoritet. Således er den religiøse identitet kun en potentiel kilde til konstruktion af identitet blandt andre relevante kilder. Spørgsmålet om hvornår og hvordan den religiøse identitet er betonet som specielt relevant, er et spørgsmål om social kontekst, som involverer asymmetriske magtrelationer. Med andre ord er den religiøse identitet som ’muslim’ ikke lige vigtig hele tiden.

Nøgleord


islam; Danmark; transnationalitet; ægteskab; minoritet

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/tifo.v3i1.24557

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK