Om tidsskriftet

Fokus og område

Tidsskrift for Islamforskning (Scandinavian Journal of Islamic Studies) er et netbaseret tidsskrift, hvis formål er at fremme videndeling blandt forskere og samtidig viderebringe forskningsresultater til den bredere offentlighed. Tidsskriftets fokus er skandinavisk islamforskning; det vil sige både forskning i islam og muslimer i Skandinavien af såvel skandinaviske som internationale islamforskere, og forskning i islam og muslimer - bredt set og i hele verdenen - men forankret i skandinaviske forskningsprojekter. Tidsskriftet udgives af Forum for Islamforskning (FIFO) med støtte fra Danmarks Frie Forksningsfond, udkommer 1-2 gange årligt og er fagfællebedømt. Første udgave af Tidsskrift for Islamforskning udkom 17. oktober 2006.

Peer review-proces

Artikler udgivet i Tidsskrift for Islamforskning (Scandinavian Journal of Islamic Studies) undergår double-blind peer-review.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

"Meet the doctor"

I denne forelæsningsrække inviterer vi nydisputerede ph.d.er til at præsentere deres forskning. Nydisputerede ph.d.er kan præsentere deres forskning i forelæsningsrækken, hvis den ligger inden for TIFOs mission om at facilitere forskning i skandinavisk islam og forskning i islam på verdensplan udført af forskere ansat på skandinaviske universiteter. TIFO arrangerer en til to forelæsninger af denne type per semester med henblik på at give kollegaer let adgang til de nyeste forskningsresultater samtidig med, at nydisputerede ph.d.er får en mulighed for at præsentere deres arbejde. Forelæsningerne afholdes over Zoom.