Ansvarshavende redaktør

Garbi Schmidt, professor, dr.phil., Kultur- og sprogmødestudier, Roskilde Universitet (garbi@ruc.dk)

Ledende redaktør

Jesper Petersen, postdoc, TORS, Københavns Universitet (jp@islamolog.dk)

Anmelderredaktør

Ehab Galal, lektor, ph.d., Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet (ehab@hum.ku.dk)

Redaktører

Johanne Louise Christiansen, adjunkt, ph.d., Institut for Historie, Religionsstudier, Syddansk Universitet
Saer El-Jaichi, post.doc. ph.d., Global sikkerhed og verdenssyn, Dansk Instititut for Internationale Studier
Sara Jul Jacobsen, post.doc., ph.d., Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Thomas Fibiger, adjunkt, ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet
Tina Dransfeldt Christensen, ekstern lektor, ph.d., Kultur- og sprogmødestudier, Roskilde Universitet
Zenia Bredmose Henriksen Ab Yonus, ph.d.-stipendiat, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

Anmeldelsesredaktør

Ehab Galal, lektor, ph.d., Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet