Muslimske gravsteder i Danmark: En multireligiøs begravelsespraksis vinder frem

Brian Arly Jacobsen

Resumé


I artiklen undersøges muslimers begravelsesmuligheder og -praksis i Danmark. Det gælder både de formelle krav til religiøse minoriteters begravelsespraksis, herunder muslimers, samt hvordan muslimers egentlige begravelsespraksis ser ud. Undersøgelsen bygger på materiale indsamlet fra kirkegårde med muslimske afdelinger i Danmark samt fra den muslimske begravelsesplads i Brøndby. Analysen af muslimsk begravelsespraksis i Danmark viser, hvordan muslimer må tilpasse deres traditioner til de muligheder, som dansk lovgivning og tradition byder dem. Det favner muslimer i varierende grad – i højere grad på kirkegårdenes muslimske afdelinger end på den muslimske begravelsesplads i Brøndby. Dermed er den muslimske begravelsespraksis i Danmark med til at demonstrere, hvordan den danske religionsfrihed og deraf multireligiøsitet i praksis udfolder sig. 


Nøgleord


Muslimske gravpladser; islam; Danmark; begravelseskultur

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24881

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.