Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Tidsskrift for Islamforskning behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn
Tilhørsforhold
Land
E- mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer personoplys­nin­gerne, så læn­ge Tidsskrift for Islamforskning er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt i redaktionen for Tidsskrift for Islamforskning til sta­ti­sti­ske analyser, men udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på tifo.redaktion@gmail.com