Recension av Klas Grinell, Göran Larsson, Maria Löfdahl, Fredrik Skott och Lena Wenner, Röster om hajj

Göteborg: Institutet för språk och folkminnen. ISBN 978-91-86959-41-8, 136 s.

  • Simon Stjernholm

Resumé

I stedet for et abstract kommer her begyndelsen på anmeldelsen:

Trots den centrala betydelse som den årliga muslimska vallfärden till Mecka och Medina tillskrivs av muslimer världen över, finns det inte mycket litteratur som fokuserar på hajj ur ett skandinaviskt perspektiv. Denna publikation, som är ett samarbete mellan tre göteborgska institutioner – Institutet för språk och folkminnen, Göteborgs universitet och Världskulturmuseet – är därför välkommen. (...)

Publiceret
2018-09-16
Citation/Eksport
Stjernholm, S. (2018). Recension av Klas Grinell, Göran Larsson, Maria Löfdahl, Fredrik Skott och Lena Wenner, Röster om hajj. Tidsskrift for Islamforskning, 12(1), 134-136. https://doi.org/10.7146/tifo.v12i1.109129
Sektion
Anmeldelser