Medier, diaspora og religion

  • Thomas Fibiger
  • Ehab Galal

Resumé

Dette nummer sætter således samlet set fokus på sammenhænge mellem politik, medier, diaspora og islam, og hvordan sådanne sammenhænge får betydning for, hvordan arabiske diasporaer orienterer sig mod forskellige lande, herunder deres oprindelsesland. Artiklerne viser, at sammenhænge mellem religion og politik får forskellige udtryk, og at medierne spiller en afgørende rolle herfor.

Publiceret
2021-01-28
Citation/Eksport
Fibiger, T., & Galal, E. (2021). Medier, diaspora og religion. Tidsskrift for Islamforskning, 14(1), 4-8. https://doi.org/10.7146/tifo.v14i1.124744