Kjønnslikestilling i norsk innvandringspolitikk

Å frigjøre muslimske kvinner fra kvinnefiendtlige islam

Authors

  • Therese Marie Ignacio Bjørnaas

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v15i1.125315

Abstract

I de siste 20 årene har vi i både norsk og europeisk politikk sett en sterk tendens til at ideer om kjønnslikestilling og kvinnelig frigjøring fra patriarkalske normer er blitt til et potent instrument for politikere som ønsker å framstille islam som en kvinnefiendtlig religion og muslimske innvandrede som en trussel mot vestlige verdier. Denne artikkelen undersøker hvordan Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, bruker kjønnslikestilling som norsk og vestlig verdi for å framstille islam som en kvinnefiendtlig religion. Artikkelen argumenterer for at Jensens feministisk kampsak, produserer muslimske kvinner som passive ofre i hendene på islam og gjenspeiler den kolonialistiske holdningen som blir beskrevet gjennom Gayatri C. Spivaks kjente formulering: «White (wo)-men are saving brown women from brown men.» Ved hjelp av innsikter fra postkolonial teori og kjennetegn på islamofobisk diskurs viser jeg hvordan Jensens politiske utsagn fremmedgjør muslimer og framstiller dem som usiviliserte og underlegne i forhold til norsk og vestlig kultur. Dette impliserer et motsetningsforhold mellom de primitive, irrasjonelle og undertrykte muslimene og den moderne, fornuftige og frie vestlige individet. Artikkelen argumenterer for at Jensens politikk er en idealisering av det vestlige og det norske, hvor vestlig identitet er betinget av en «annengjøring» av muslimsk identitet. Jensen framstiller muslimene som en trussel for Norge, men artikkelen viser at Jensen er fullstendig avhengig av muslimsk nærvær for å opprettholde forestillingen om at Norge er verdensmester i kjønnslikestilling.

Downloads

Published

2021-03-09

How to Cite

Bjørnaas, T. M. I. (2021). Kjønnslikestilling i norsk innvandringspolitikk: Å frigjøre muslimske kvinner fra kvinnefiendtlige islam. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 15(1). https://doi.org/10.7146/tifo.v15i1.125315