Danske fremmedkrigeres tilslutning til Islamisk Stat og al-Qaeda

Vidneudsagn fra fire pårørende

Authors

  • Kathrine Elmose Jørgensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132558

Abstract

Siden 2012 er 161 personer udrejst fra Danmark til krigszonen i Syrien eller Irak for at tilslutte sig islamisk ekstremistiske grupperinger (Politiets Efterretningstjeneste 2022). Forskning inden for islamisk radikalisering og terrorisme har i en årrække beskæftiget sig med, hvordan fremmedkrigeres vej til salafi-jihadisme kan forklares. Kun en meget lille del af denne litteratur beskæftiger sig med fremmedkrigernes pårørende og deres indblik i, hvordan deres familiemedlemmer endte i et salafi-jihadistisk miljø. Baseret på kvalitative interviews med fire kvindelige pårørende til fire danske, mandlige fremmedkrigere har denne artikel til formål at undersøge, hvordan de pårørende forklarer deres familiemedlemmers vej til og fortsatte engagement i salafi-jihadisme. Blandt andet mændenes svære livssituationer, personlighedstræk og mentale lidelser er med til at gøre dem åbne over for en række rekrutteringstaktikker, som samlet set er afgørende for deres vej til salafi-jihadisme. Negative og positive følelsesmæssige oplevelser er derudover essentielle for den forsatte tilknytning til terrororganisationerne. Artiklen analyserer desuden den måde, hvorpå informanterne forholder sig til fremmedkrigernes egne retfærdiggørende narrativer. Artiklen viser, at de pårørendes indsigter skal forstås som vidneudsagn snarere end som forsøg på at retfærdiggøre og normalisere fremmedkrigernes handlinger.

Downloads

Published

2022-05-11

How to Cite

Jørgensen, K. E. (2022). Danske fremmedkrigeres tilslutning til Islamisk Stat og al-Qaeda: Vidneudsagn fra fire pårørende. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(1). https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132558

Issue

Section

Articles: Thematic section