Mönster i rappakaljan

Ett test med datorassisterad, urvalsgenererande fjärrläsning av automatiskt transkriberade salafistiska predikningar på svenska

Forfattere

  • Jonas Svensson

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132561

Resumé

Föreliggande artikel är resultatet av ett test som undersöker om det går att använda ett högst bristfälligt resultat av automatisk transkribering via Googles tjänst Speech-to-Text av 208 inspelade föreläsningar hämtade från den svenska salafistiska hemsidan Islam.nu för att finna återkommande mönster. Syftet är att få en översikt över innehållet i ett material som är både omfattande och i sitt ursprungsformat svåröverskådligt. Artikeln är en genomgång steg för steg av en process som kombinerar datorassisterade metoder för fjärrläsning och nätverksanalys. Experimentets resultat tyder på att datorassisterad analys av automatiskt transkriberade texter kan fylla en funktion framför allt som en del i en process att identifiera relevant material för djupstudier.

Downloads

Publiceret

2022-05-11

Citation/Eksport

Svensson, J. (2022). Mönster i rappakaljan: Ett test med datorassisterad, urvalsgenererande fjärrläsning av automatiskt transkriberade salafistiska predikningar på svenska. Tidsskrift for Islamforskning, 16(1). https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132561

Nummer

Sektion

Artikler: Åben sektion