Parallelsamfundseffekten: Sprog, følelser og diskurs i æresrelaterede konflikter

Forfattere

  • Jesper Petersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v16i2.134817

Nøgleord:

sharaf, ære, følelser, integration, parallelsamfund, æresrelaterede konflikter, parallelsamfundseffekt, parallelnormalitet

Resumé

Denne artikel udgør et pilotstudie, som baseret på fem semi-strukturerede interviews undersøger minoritetsunges sproglige konceptualisering af æresrelaterede konflikter og de følelser, disse giver anledning til. Således har artiklens første del fokus på diskurs, mens anden del fokuserer på manipulation af følelser som håndhævelsesmekanisme. Artiklen definerer et nyt koncept kaldet parallelsamfundseffekten til at forklare informanternes oplevelse af at bevæge sig frem og tilbage mellem det, de anser for majoritetssamfundet og parallelsamfundet.

Downloads

Publiceret

2022-11-25

Citation/Eksport

Petersen, J. (2022). Parallelsamfundseffekten: Sprog, følelser og diskurs i æresrelaterede konflikter. Tidsskrift for Islamforskning, 16(2), 49–82. https://doi.org/10.7146/tifo.v16i2.134817