Islam, Kjønn, og Fritaksproblematikk i Skolen

Svømmeundervisningen som Kjerne til Konflikt i Fritakssaker

Authors

  • Christian Lomsdalen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v17i1.137275

Keywords:

svømming, islam, kjønn, religion, fritak, Norge, Menneskerettigheder, Pedagogikk

Abstract

Spørsmålet om muslimske kvinner og jenters deltakelse i skolens svømmeundervisning og i svømming i offentlige svømmehaller er en debatt som foregår parallelt i flere land og med mange ulike perspektiver og argumenter knyttet til migrasjon, integrering og nasjonale verdier. Debatten handler om det som skjer både i og utenfor skolene. I denne artikkelen vil jeg se på det som skjer i skolene knyttet til kjønnsdelt svømmeundervisning. Jeg presenterer et utvalg caser som er egnet til å belyse de ulike perspektivene som fritaks- og tilpasningsønsker skaper i skolen. Utvalget er gjort blant de sakene om svømmeundervisning og fritak på religiøst grunnlag som har kommet inn til de norske statsforvalterembetene i tidsrommet 2005 til 2018. Disse sakene vil sees i lys av menneskerettslige og pedagogiske perspektiver. Jeg argumenterer for at et rent menneskerettslig perspektiv på disse sakene er vanskelig i en mangfoldig skolehverdag med mange motstridende interesser, rettigheter og verdier, og jeg viser til behovet for mer forskning om tematikken i de skandinaviske landene.

Downloads

Published

2023-05-09

How to Cite

Lomsdalen, C. (2023). Islam, Kjønn, og Fritaksproblematikk i Skolen: Svømmeundervisningen som Kjerne til Konflikt i Fritakssaker. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 17(1), 11–34. https://doi.org/10.7146/tifo.v17i1.137275