Muslimske Kvinners Forhold til Islamske Kilder og Autoritet i Trondheim

Authors

  • Eli-Anne Vongraven Eriksen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v17i1.137284

Keywords:

muslimske kvinner, studiegruppe, religiøs kunnskap, kilder og autoritet, Norge

Abstract

Denne artikkelen ser nærmere på hvordan muslimske kvinner i Trondheim forholder seg til ulike former for islamske kilder og autoritet i sine søk etter kunnskap om islam. Artikkelen tar utgangspunkt i en studiegruppe for muslimske kvinner i Trondheim, og undersøker hvilke kilder og autoriteter kvinnene velger å søke kunnskap fra, hvordan de anvender disse kildene og autoritetene, og hvorfor. Artikkelen tar også for seg formålet og aktivitetene til studiegruppa, samt fremveksten og utviklingen av den. På denne måten tilbyr artikkelen et lokalt og empirisk perspektiv på hvordan og hvorfor muslimske kvinner forholder seg til ulike former for kilder og autoriteter i sin søken etter kunnskap om islam. Videre beskriver den hvordan kvinnene i studiegruppa gjennom å forholde seg aktivt til ulike former for islamsk autoritet, kan operere uavhengig og skape seg en form for uavhengighet fra den lokale moskeen flertallet av kvinnene har institusjonelle bånd til.

Downloads

Published

2023-05-10

How to Cite

Eriksen, E.-A. V. (2023). Muslimske Kvinners Forhold til Islamske Kilder og Autoritet i Trondheim. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 17(1), 155–173. https://doi.org/10.7146/tifo.v17i1.137284