Guddommelig viden og menneskelig. Sayyid Qutb og det ansvarlige menneske

  • Jean Butler
Nøgleord: Qutb, Koranen, det muslimske broderskab

Resumé

Sayyid Qutb Ibrahîm Husayn Shâdhilî (d. 1966) betragtes gerne som én af den moderne islamismes åndelige fædre alene ud fra den betragtning, at det er i forlængelse af hans ideologiske indflydelse, at flere yderligtgående, islamistiske bevægelser ser dagens lys i 1970’ernes og 80’ernes Mellemøsten. Det er bevægelser hvis seneste, og givetvis mest ekstreme, udløber må siges at være al-Qâ‘ida-netværket under Osama bin Laden. Primært må Qutb dog anses for at være en forfatter, hvis meget anderledes fortolkning af Koranen – som en tekst der taler direkte til sin læser – har haft enorm indflydelse på den måde, hvorpå muslimer verden over læser Koranen i dag. Derfor er Qutb, og de tanker han gjorde sig om det menneskelige, det guddommelige, og det onde, også i høj grad relevant for os i dag.
Publiceret
2006-04-03
Citation/Eksport
Butler, J. (2006). Guddommelig viden og menneskelig. Sayyid Qutb og det ansvarlige menneske. Tidsskrift for Islamforskning, 1(1), 21. https://doi.org/10.7146/tifo.v1i1.23467
Sektion
Artikler: Temasektion