Introduktion

Forfattere

  • Inge Liengaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v1i1.24329

Resumé

Kære læser,

Velkommen til det første nummer af Tidsskrift for islamforskning! Vi er glade for at kunne præsentere det første netbaserede tidsskrift i Danmark, der formidler ny forskning om islam og muslimer. Tidsskriftet udspringer af forskernetværket Forum for islamforskning, der ønsker at synliggøre dansk islamforskning. Vi håber naturligvis, at tidsskriftet vil bidrage til dette.

De forskere, der er tilknyttet Forum for islamforskning, arbejder fortrinsvist med islam og muslimer i en vestlig sammenhæng. Det vil også afspejle sig i tidsskriftets artikler. Men i en globaliseret verden kan forsøget på at beskrive og forklare menneskers handlinger ikke altid begrænses til snævre nationale rammer. Derfor indeholder det første nummer af tidsskriftet fx en artikel af en svensk forsker om brugen af Koranen i Kenya.

Tidsskriftet vil udkomme to gange årligt. I regelen vil det være temanumre, der belyser emner som ’hverdagsislam’, ’institutioner og organisationer’ og muslimske friskoler’. Artiklerne kan frit downloades fra www.islamforskning.dk/ Tidsskrift_for_Islamforskning.htm. Vi håber, at mange vil have glæde af at læse dem.

Det første temanummer hedder Danske Koranstudier og indeholder en række artikler af (fortrinsvist) danske forskere. Artiklerne spænder fra klassiske emner som, til en forskningshistorisk oversigt og nutidige Koran-fortolkninger i forskellige afskygninger. Vi er særlig stolte over at bringe en artikel af den internationalt anerkendte danske islamolog Patricia Crone.

Velkommen – og god læselyst!

På vegne af redaktionen
Inge Liengaard, ansv. redaktør 

Publiceret

2006-04-03

Citation/Eksport

Liengaard, I. (2006). Introduktion. Tidsskrift for Islamforskning, 1(1), 1. https://doi.org/10.7146/tifo.v1i1.24329