Indledning

Forfattere

  • Birgitte Schepelern Johansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v2i1.24541

Resumé

Kære læser,

Velkommen til dette andet nummer af Tidsskrift for islamforskning! Tidsskrift for islam-forskning formidler ny forskning om islam og muslimer og udspringer af forskernetværket Forum for islamforskning, der ønsker at synliggøre dansk islamforskning. Vi håber naturligvis, at tidsskriftet vil bidrage til dette.

Et af Forum for islamforsknings mål er at holde forskere og andre interesserede orienteret om, hvad der foregår af spændende forskning på området. Derfor indeholder dette nummer både artikler, der formidler bearbejdede forskningsresultater samt artikler, der præsenterer igangværende forskning.

De forskere, der er tilknyttet Forum for islamforskning, arbejder fortrinsvist med islam og muslimer i en vestlig sammenhæng. Dette afspejler sig også i tidsskriftets artikler, der denne gang med titlen Hverdagsislam har fokus på islamisk praksis og islam i hverdagen. Nummeret rummer artikler om praksis og organisering blandt tyske sufier, 1.generationsmigranters religion i mødet med det danske samfund, og danske konvertitters rituelle praksis. Endelig præsenteres to igangværende projekter om identitetsdannelse blandt unge danske muslimer samt om fællesskab, netværk og identitet blandt skandinaviske sufigrupper.

Tidsskriftet vil udkomme to gange årligt. Artiklerne kan frit downloades fra denne hjemmeside, og vi håber, at mange vil have glæde af at læse dem.

Velkommen – og god læselyst!

Downloads

Publiceret

2007-09-24

Citation/Eksport

Johansen, B. S. (2007). Indledning. Tidsskrift for Islamforskning, 2(1), 1. https://doi.org/10.7146/tifo.v2i1.24541

Nummer

Sektion

Indledning