Religiøsitet, identifikation og diskrimination – faktorer i en muslims hverdag i Danmark?

  • Afsar Azadeh
Nøgleord: islam, migration, danmark, religiøsitet, sekularisme

Resumé

Det antages af studier i migrationslitteraturen, at folk, der migrerer fra en region i et land til en anden region, tilpasser deres religiøsitet til destinationsregionens (van Tubergen 2006: 4, Smith, Sikkink & Bailey 1998: 494-506). Ud fra disse ideer må det antages, at immigranters religiøsitet har en tendens til at tilpasse sig modtagerlandets. I så fald kunne man forestille sig, at personer af muslimsk baggrund, der migrerer til Danmark qua tilpasningsprocesser med tiden vil blive mindre religiøse. Spørgsmålet er følgelig, om det danske samfund virker sekulariserende, eller om forholdene i Danmark netop synes at fremme religiøsiteten hos de, der føler, at religiøsiteten trues? Disse er nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret i denne artikel.

Forfatterbiografi

Afsar Azadeh
Azadeh Afsar er uddannet cand.scient.soc. ved Aalborg Universitet, marts 2007.
Publiceret
2007-09-24
Citation/Eksport
Azadeh, A. (2007). Religiøsitet, identifikation og diskrimination – faktorer i en muslims hverdag i Danmark?. Tidsskrift for Islamforskning, 2(1), 23. https://doi.org/10.7146/tifo.v2i1.24543
Sektion
Artikler: Temasektion