Islam i dansk psykiatri

Forfattere

  • Birgitte Schepelern Johansen
  • Katrine Schepelern Johansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v3i1.24555

Nøgleord:

islam, psykiatri, Danmark, USA, minoriteter

Resumé

Denne artikel præsenterer og sammenligner tilgangen til minoritetspatienter inden for det psykiatriske system i henholdsvis USA og Danmark: Hvorledes patienterne kategoriseres og håndteres i en institutionel praksis. I USA anvender man en vifte af kategorier, mens minoritetspatienterne i en dansk kontekst overvejende tematiseres som ’muslimer’. Dernæst diskuteres de forskellige tilgange i lyset af de respektive landes bredere politiske og samfundsmæssige kontekst.

Forfatterbiografier

Birgitte Schepelern Johansen

Birgitte Schepelern Johansen er cand.mag. i religionssociologi og ph.d. stipendiat ved Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Afdeling for Minoritetsstudier/Afdeling for Religionshistorie.

Katrine Schepelern Johansen

Katrine Schepelern Johansen er ph.d. i antropologi og er ansat som forskningsmedarbejder ved KASA, Glostrup Kommune (KASA er et specialpsykiatrisk dagtilbud for psykisk syge stofbrugere).

Publiceret

2008-04-24

Citation/Eksport

Johansen, B. S., & Johansen, K. S. (2008). Islam i dansk psykiatri. Tidsskrift for Islamforskning, 3(1), 30–43. https://doi.org/10.7146/tifo.v3i1.24555

Nummer

Sektion

Artikler: Temasektion