Jakob Skovgaard-Petersen: Al-Azhar 1922- 2006. Forlaget Vandkunsten 2007, 143 sider.

Forfattere

  • Christian Hall

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v3i1.24560

Forfatterbiografi

Christian Hall

Christian Hall, Cand. mag. i historie og religionsvidenskab, Kø- benhavns Universitet.

Downloads

Publiceret

2008-04-24

Citation/Eksport

Hall, C. (2008). Jakob Skovgaard-Petersen: Al-Azhar 1922- 2006. Forlaget Vandkunsten 2007, 143 sider. Tidsskrift for Islamforskning, 3(1), 115–116. https://doi.org/10.7146/tifo.v3i1.24560