Korstog og islam i gymnasiet: Historien om tilblivelsen af en undervisningsbog

  • Lars Peter Visti Hansen
Nøgleord: korstog, kulturmøde, muslimer, gymnasiet, religionsundervisning

Resumé

Korstog, kulturmøder og interessen for den muslimske verden står i dag mere centralt i gymnasiet end tidligere. Men mens islam er obligatorisk stof i religionsundervisningen, behandles den muslimske verdens historie kun kortfattet i de historiske lærebøger. Efter gymnasiereformens indfø- relse i 2005, står begrebet kulturmøde centralt i historiebekendtgørelsen, men det er et begreb, der kan komme til at betone modsætninger, snarere end de fællestræk, der mellem vesten og den muslimske verden. Det afspejler sig delvist i det udbud af læremateriale, der har været til rådighed i gymnasiet. Det er i den sammenhæng, at lærebogen Korstogene Idé og Virkelighed er blevet til. Bogen behandler korstogene og vil samtidig gerne give læserne et mere solidt indblik i den muslimske verdens historie.

Forfatterbiografi

Lars Peter Visti Hansen
Lars Peter Visti Hansen, født 1966, er gymnasielektor i engelsk og historie. Han er forfatter til Korstogene idé og virkelighed (Systime 2004) og ”Kristendom og islam – middelalderens kulturmøde” i Fra antikken til reformationen (red: Ulrik Grubb et al., Gyldendal uddannelse 2007).
Publiceret
2008-11-24
Citation/Eksport
Hansen, L. P. (2008). Korstog og islam i gymnasiet: Historien om tilblivelsen af en undervisningsbog. Tidsskrift for Islamforskning, 3(3), 66-72. https://doi.org/10.7146/tifo.v3i3.24574
Sektion
Artikler: Temasektion