Göran Larsson: Att läsa Koranen: en introduktion, Verbum, Stockholm, 2006, 173 sider, ill.

  • Thomas Hoffmann

Forfatterbiografi

Thomas Hoffmann
Thomas Hoffmann, Ph.D., postdoc, Center for europæisk islamisk tænkning (CEIT), Det teologiske fakultet, Københavns Universite.
Publiceret
2008-11-24
Citation/Eksport
Hoffmann, T. (2008). Göran Larsson: Att läsa Koranen: en introduktion, Verbum, Stockholm, 2006, 173 sider, ill. Tidsskrift for Islamforskning, 3(3), 106-108. https://doi.org/10.7146/tifo.v3i3.24578