Fortællinger om positionering og muslimsk identitet

  • Tekla Canger
Nøgleord: muslimsk identitet, kvinder, identitetskonstruktion

Resumé

I følgende artikel analyserer jeg, hvordan muslimsk identitet konstrueres i et samspil mellem unge muslimer og andres italesættelser af dem. Muslimsk identitet præsenteres her som en social konstruktion, der skabes over tid og i forskellige kontekster, og som konstrueres af såvel den enkelte som af den enkeltes omgivelser. Artiklen trækker på datamateriale bestående af livshistoriske interviews med unge kvinder med muslimsk baggrund. Argumentet er, at livshistorie som metode giver mulighed for at skabe blik for den enkeltes italesættelse af identitetskonstruktioner. I artiklen arbejdes der hen imod at vise hvilken betydning islam som identitetsparameter tillægges af såvel de interviewede som af de aktører, der tillægges betydning af og i de interviewedes liv.

Forfatterbiografi

Tekla Canger
Tekla Canger er cand. mag. og ph.d. og er ansat som adjunkt ved Professionshøjskolen UCC, Læreruddannelsen Zahle.
Publiceret
2010-09-24
Citation/Eksport
Canger, T. (2010). Fortællinger om positionering og muslimsk identitet. Tidsskrift for Islamforskning, 4(2), 30-40. https://doi.org/10.7146/tifo.v4i2.24594
Sektion
Artikler: Temasektion