Lasse Koefoed & Kirsten Simonsen: ”Den fremmede”, byen og nationen – om livet som etnisk minoritet. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2009, 265 sider.

  • Kirsten Hvenegård-Lassen

Forfatterbiografi

Kirsten Hvenegård-Lassen
Kirsten Hvenegård-Lassen, ph.d., lektor Kultur- og Sprogmødestudier, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet.
Publiceret
2010-09-24
Citation/Eksport
Hvenegård-Lassen, K. (2010). Lasse Koefoed & Kirsten Simonsen: ”Den fremmede”, byen og nationen – om livet som etnisk minoritet. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2009, 265 sider. Tidsskrift for Islamforskning, 4(2), 123-125. https://doi.org/10.7146/tifo.v4i2.24602