Marco Goli & Shahamak Rezaei: House of War: Islamic Radicalisation in Denmark. Center for Studies of Islamism and Radicalisation (CIR), Århus Universitet. Januar 2010, 153 sider. Kan downloades gratis fra http://www.ps.au.dk/forskning/instituttetsforskningscentre/cir

  • Garbi Schmidt

Forfatterbiografi

Garbi Schmidt
Garbi Schmidt, ph.d., seniorforsker SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København.
Publiceret
2010-09-24
Citation/Eksport
Schmidt, G. (2010). Marco Goli & Shahamak Rezaei: House of War: Islamic Radicalisation in Denmark. Center for Studies of Islamism and Radicalisation (CIR), Århus Universitet. Januar 2010, 153 sider. Kan downloades gratis fra http://www.ps.au.dk/forskning/instituttetsforskningscentre/cir. Tidsskrift for Islamforskning, 4(2), 125-127. https://doi.org/10.7146/tifo.v4i2.24603