Shiisme og Shiisme-forskning i de arabiske Golf-stater

  • Thomas Fibiger
Nøgleord: shiisnme, Golfen

Resumé

I denne artikel om shiisme og shiisme-forskning i Golfen diskuteres to forhold: 1. hvordan en adskillelse mellem sunni- og shia-muslimer er blevet forstærket i de senere årtiers politiske processer, hvilket afspejles i aktuel forskning i Golfen, og 2. hvordan spirituelle forestillinger spiller en rolle, som den samme forskning ofte har tendens til at overse. Der argumenteres for, at et øget fokus på spirituelle dimensioner både vil kunne give en bedre forståelse for politiske forestillinger og politikforståelse i Golfen, og at det vil kunne bidrage til at se lige så meget på ligheder som på forskelle mellem sekteriske identiteter.

Forfatterbiografi

Thomas Fibiger
Thomas Fibiger er ph.d. og museumsinspektør på Moesgård Museums Etnografiske Samlinger.
Publiceret
2016-12-15
Citation/Eksport
Fibiger, T. (2016). Shiisme og Shiisme-forskning i de arabiske Golf-stater. Tidsskrift for Islamforskning, 5(1), 5-22. https://doi.org/10.7146/tifo.v5i1.24840
Sektion
Artikler: Temasektion