Indedning: Islam, muslimer og forskningen

  • Lise Paulsen Galal
  • Garbi Schmidt

Resumé

I stedet for et abstract er her artiklens første side: Konflikter i Mellemøsten, terroranslaget mod USA i 2001 og Jyllands-Postens Muhammed-karikaturtegninger i 2005 er blot nogle af de begivenheder, der i første halvdel af det nye årtusinde skabte fornyet offentlig interesse for islam og muslimer. Det er samtidig også begivenheder, der ved deres dramatik har betydet, at forskning i islam og muslimer i en dansk og global sammenhæng siden da har været præget af eller implicit har været i dialog med skiftende politiske dagsordner og interesser. Islam og muslimer var dog også inden det nye årtusinde genstand for en offentlig og forskningsmæssig interesse i Danmark. Denne udsprang ikke mindst af nye migrationsmønstre, hvor indvandrere og flygtninge med muslimsk baggrund siden slutningen af 1960’erne var begyndt at bosætte sig i Danmark. Disse begivenheder, sammen med opblomstringen af nye islamiske bevægelser og genopblomstring af islam i mellemøstlige og andre muslimske lande, satte gang i en forskning, der nysgerrigt forsøgte at forstå disse udviklinger. Islam og muslimer var ikke længere kun objekter for islamologer, religionsforskere eller regionale forskere, men i stigende grad temaer, der dukkede op inden for forskellige fagligheder. Initiativområdet Islam i nutiden er et eksempel herpå. Dette var en forskningssatsning igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd, der udbød forskningsmidler til studier af muslimske indvandreres kulturelle og religiøse forhold i Danmark. Et resultat heraf var udgivelsen af ni bøger i perioden 1984-1991, der dækkede emner (...)

Forfatterbiografier

Lise Paulsen Galal

Lise Paulsen Galal, ph.d., er lektor, Kultur- og Sprogmødestudier, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. 

Garbi Schmidt

Garbi Schmidt, dr.phil., er professor (mso), Kultur- og Sprogmødestudier, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. 

Publiceret
2016-11-28
Citation/Eksport
Galal, L., & Schmidt, G. (2016). Indedning: Islam, muslimer og forskningen. Tidsskrift for Islamforskning (Scandinavian Journal of Islamic Studies), 10(1), 7-14. https://doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24868